ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ 0 2967 3437 - 8
กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

 

 

click for free hit counter code
download a free hit counter

ข่าวกองการเจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ วันที่ลงประกาศ  รายละเอียด หมายเหตุ
10 10 ก.ค.52 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2552 จำนวน 3 ประเภท คลิก  
9 1 ก.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ช/ญ , นักสังคมสงเคราะห์)  คลิก  
8 17 มิ.ย. 52 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ (New)
7

พิเศษ

ข้อหารือกระทรวงกลาโหม การใช้คำนำหน้านามแก่ข้าราชการที่ใช้ยศทางสัญญาบัตรว่า “ว่าที่” คลิก  
6 28 พ.ค. 52 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่  462-463  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (New)
5 8 มิ.ย. 52 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมราชทัณฑ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 

เอกสารเพิ่มเติม 
เอกสารเพิ่มเติม  2

4 28 พ.ค. 52 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 (New)
3 12 พ.ค. 52 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอหล่มสัก  (New)
2 18 พ.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 
1 16 พ.ค. 52 รับประกาศกรมราชทัณฑ์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์

 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ( ชาย )

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ( หญิง)
       

 

อ่านข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ย้อนหลัง -- > คลิก


 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ 0 2967 3437 - 8
กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 967 2222